Bakgrund

Från idé till verklighet.

Byggt på många samtal med äldre som känner sig ensamma samt efter egna erfarenheter med anhöriga, startar vi en gemensam träff för seniorer i vårt eget närområde.
Den positiva responsen och sidoeffekterna av dessa träffar bl.a. att seniorerna knöt nya bekantskaper i sin närmiljö gjorde att en idé växte fram.
Verksamheten utvecklas efter målgruppens önskemål.

Sedan den 1 november 2017 är vi nu en ideell förening och vår vision är att ingen pensionär ska behöva vara ofrivilligt ensam i Sigtuna kommun.
Alla ska ges möjlighet att delta i våra aktiviteter oberoende av fysiska, sociala eller ekonomiska förutsättningar.

December 2017 startade GGG Allservice ekonomisk förening där vi tillhandahåller servicetjänster efter seniorernas önskemål.

Båda våra föreningar arbetar som arbetsintegrerade sociala företag.

 Ring oss