Bakgrund

Från idé till verklighet.

Byggt på många samtal med äldre som känner sig ensamma samt efter egna erfarenheter med anhöriga, startar vi en gemensam träff för seniorer i vårt eget närområde.
Den positiva responsen och sidoeffekterna av dessa träffar bl.a. att seniorerna knöt nya bekantskaper i sin närmiljö gjorde att en idé växte fram.
Verksamheten utvecklas efter målgruppens önskemål.

Sedan den 1 november 2017 är vi nu en ideell förening och vår vision är att ingen pensionär ska behöva vara ofrivilligt ensam i Sigtuna kommun.
Alla ska ges möjlighet att delta i våra aktiviteter oberoende av fysiska, sociala eller ekonomiska förutsättningar
.

December 2017 startade GGG Allservice ekonomisk förening där vi tillhandahåller servicetjänster efter seniorernas önskemål.

Båda våra föreningar arbetar som arbetsintegrerade sociala företag.